Aucamp, Lourens Daniel

Birth Date:
1940-09-30
Decease Date:
Dominee Lourens is op 30 September 1940, te Vryburg gebore
en is die derde kind van Jacobus Christoffel Aucamp en Johanna
Wilhelmina Erasmus.
Sy ouers was boere in die distrik Vryburg en hy is dus 'n plaasseun
wat tot standerd ses plaasskole bygewoon het. Sy eerste skool was
die Laerskool Gannahoek. Hy moes elke dag saam met sy broer
en suster met donkies na die onderwyseres se huis ry, waarvandaan
sy hulle na die eenmanskooltjie vervoer het. Vanaf standerd twee
het hy die Laerskool Betel, 'n twee-manskool bygewoon. Hier moes
hy in 'n koshuis woon en kon net naweke huis toe gaan. Vanaf
standerd 7 was hy 'n leerling van Vryburg se hoerskool waar hy aan
die einde van 1958 gematrikuleer het. Hy is die volgende jaar na
die Potchefstroomse Universiteit waar hy aan die einde van 1966
afstudeer as predikant.
In 1967 word hy in Glencoe in sy eerste gemeente bevestig en hier
begin hy om OU 78-spoedplate te versamel. Sy liefde vir tradisionele
boeremusiek het hy van sy moeder geleer, want sy was baie tuis
met die traporrel. Lourens se dat hy ure na haar kon luister wanneer
sy die OU tradisionele deuntjies gespeel het.
In 1971 vertrek hy na Ellisras en hier het sy versameling die
spreekwoordelike "skop" gekry, want tussen die baie boere was daar
nog baie van die OU plate. Sy versameling het so mooi gegroei dat
hy sekerlik die grootste versameling van tradisionele boeremusiek
in die land tot stand gebring het!
In 1975 bevind hy hom in Pietersburg waar hy deur die SAUK
ontdek word! Gou lewer hy praatjies oor boeremusiek oor die radio
wat later daartoe aanleiding gee dat hy een van die gewildste
programme wat die radio ooit aangebied het, naamlik "Toeka se
Treffers", vanaf Pietersburg behartig het. Hierdie program was so
gewild dat meer as 30 000 mense aan hom geskryf het! Hulle het
aan die wedstryde wat hy aangebied het, deelgeneem; inligting oor
OU spelers aan hom verskaf en sommer net hulle waardering oor
die aangename program aan hom oorgedra. Lourens se dat hy dit
baie geniet het.
In Pietersburg het hy ook oom Theuns Botha, Corrie Badenhorst
en die uwe ontmoet. Hulle het 'n konsertinaklub gestig wat so
Lourens Aucamp
eenmaal per maand byeengekom het om musiek te maak en gesellig
te verkeer. Hierdie gedagte is later deur die SAUK oorgeneem en
hulle program, "Konsertinaklub", bestaan vandag nog. Die Konsertinaklub
van Suid-Afrika is later gestig en gaan steeds van krag
tot krag onder sy huidige naam Die Tradisionele Boeremusiekklub
van Suid-Afrika. By die Algemene Jaarvergadering van hierdie Klub
in 1985 word Lourens tot voorsitter verkies. 'n Amp wat hy al lankal
verdien het en met groot welslae beklee.
Alhoewel hy nie die konsertina bespeel nie het hy groot bewondering
vir hierdie instrument wanneer dit saam met die regte
begeleiding op tradisionele wyse bespeel word. Hy is 'n groot kenner
van boeremusiek en kan darem self die traporreltjie laat dreun as
hy mooi gesoebat word. Hy dans natuurlik nie, maar geniet sy
musiek terdee!
Hy is 'n goeie sportman en speel eerste liga tennis. Hy is ook
'n provinsiale tennis-skeidsregter.
In 1980 vertrek hy na Kimberley waar hy 'n deeltydse sportkommentator
vir die SAUK word. Hy is tans in Pretoria en doen
nog baie sportuitsendings.
Hy dien deur die jare op verskillende kultuurliggame. Hy is reeds
jarelank op die direksie van die Afrikaanse Volksang en Volkspelebeweging
en vanaf 1979 is hy onder-voorsitter. Hy het reeds twee
toere saam met "Springbok~volkspelespanne na die buiteland
meegemaak. In 1981 was hy die onderleier na Europa en gedurende
1984 was hy leier na 'n volksdansfees in Duitsland.
In Kimberley was hy voorsitter van die Kimberleyse Afrikaanse
Kultuurraad en onder sy leiding het die Raad drie agtereenvolgende
jare spesiale toekennings van die FAK ontvang. In die tyd is hy ook
deur die Minister van Nasionale Opvoeding aangestel as voorsitter
van die Noord-Kaaplandse Raad vir Kultuursake.
Hy het 'n beroep na Pretoria aangeneem en lewer nog steeds sy
bydrae op die kultuurakker en werk baie hard vir ons Klub.
Voorwaar 'n kultuurmens uit een stuk!
As hierdie man begin werk aan sy eie kultuurgoedere dan ken
hy nie van omdraai nie! Hy het gedurig sy vingers op die klawers
en aan geesdrif en ywer ontbreek dit nie. Hy het nog onlangs sewe
musikante opgespoor en aangemoedig om orkeste op die been te
kry vir oudisies by die SAUK.
Hy het hierdie mense so begeester dat hulle begin oefen het en
die resultaat was dat ses van hulle die oudisie geslaag het! Voorwaar
'n puik prestasie as in gedagte gehou word dat sommige van hierdie
manne jare laas aan 'n instrument gevat het!
Hy het ook tant Carolina Leeson opgespoor. Sy het in 1925 die
beroemde Vyf Vastrappers help stig. Hy het haar oorreed om weer
'n plaat te maak en haar spesiaal, met sy eie vervoer, van die Rand
na Pietersburg gebring waar sy en Corrie Badenhorst 'n pragtige
plaat, Carolina Leeson Speel Weer, gemaak het.
Hierdie bedrywige man se dag begin om vyfuur in die oggend.
Hy se sy horlosie loop vinniger as ander mense s'n! By al hierdie
bedrywighede is hy ook nog predikant, eggenoot en die trotse vader
van drie pragtige dogters!
Lourens het ook 'n groot versameling van OU grammofone. Dis
werklik 'n plesier om by hom aan huis te kom en sy versameling
te sien en oor "Boere" te praat.
Hy het onlangs sy pragtige versameling van boeremusiekplate
aan die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum in Bloemfontein
geskenk waar dit vir die nageslag bewaar kan word.
Naskrif
Lourens het op 27 April 1986, na Londen vertrek en het jou
waarlik met daardie opnames, wat nooit hier vrygestel is nie -
teruggekom. Wat se 'n mens nou! Ek wens dat ek al die Boere van
Suid-Afrika bymekaar kan kry sodat hulle almal vir hom 'n staande
ovasie kan gee! Baie dankie, Lourens!