Landman, Johannes Jacobus (Kosie)

Birth Date:
1925-02-19
Decease Date:
Kosie, soos al sy vriende en duisende luisteraars hom ken, is op
19 Februarie 1925, op Goedgedacht in Bethal se wereld gebore.
Op 'n baie jeugdige ouderdom - hy was maar net sestien jaar
oud - het hy by die SAUK aangesluit en daar gewerk tot en met
sy aftrede.
Kosie was van kleins af baie lief vir boeremusiek en het dit dan
ook sy taak gemaak om dit te bevorder. Hy het letterlik duisende
boeremusiekprogramme aangebied en altyd probeer om onderhoude
met die kunstenaars te voer voor uitsendings en hulle sodoende op
hulle gemak probeer stel.
Gedurende sy loopbaan by die SAUK was by bevoorreg (soos hy
dit self stel) om verskeie van ons groot kunstenaars van weleer
persoonlik te leer ken. Hy het dikwels met die volgende mense te
doen gehad: Carolina Leeson, Hendrik Susan, Chris Blignaut, Sam
Petzer, Willie Welgens, Hansie van Loggerenberg, Cissie en Willie
Cooper, Kerrie Bornman en talle ander. Hy het met baie van hierdie Kosie Landman
mense onderhoude gevoer wat vandag nog in die argiewe van die
SAUK gebere word.
Hy het hom dit ten doel gestel om - wanneer een van die bekende
kunstenaars ons ontval het - 'n huldeblyk oor homlhaar uit te saai.
Ek onthou nog baie van hierdie huldeblyke wat landwyd waardeer
is: Chris Blignaut, Willie Welgens, Hans la Grange en baie ander.
(Die SAUK kan gerus hierdie pratige poging hervat, want in die
jongste tyd het daar baie sterfgevalle van bekende kunstenaars
voorgekom waarvan ons nie eens bewus gemaak is nie!)
Kosie het ook persoonlik na baie musikante gegaan wat belangstelling
verloor het en hulle aangemoedig en aangespoor om weer
met boeremusiek voort te gaan. Hy het altyd volgehou dat ONS
MUSIEK 'n bestaansreg het en dit op alle moontlike maniere en
terreine bevorder. Hy het my ook persoonlik onder hande geneem
en ek is vandag baie dank aan hom verskuldig dat hy my so
gemotiveer het dat ek ook nou 'n klein bydrae in die verband kan
lewer.
Die gedagte van 'n konsertinaklub kom ook van hom af. Hy het
my so aangepor dat ek dit net eenvoudig moes doen!
Kosie, jy sal nooit besef wat jy in werklikheid vir die Afrikanervolk
gedoen het nie! Ons waardeer dit opreg en besef vandag eers
wat jy werklik vir ons gedoen het!
Die gewilde radioprogram, "Konsertinaklub", het hy ook
geinisieer.
Min van vandag se mense weet dat Kosie in sy jong dae 'n uithaler
bokser was. Sy laaste geveg was teen ons eerste wereldkampioen,
Vic Toweel. Kosie se dat hy destyds al lank in die tand was en ook
nie meer so fiks soos wat hy moes wees nie en kon nie die pyp teen
Vic rook nie! Dit was darem seker nie 'n skande om teen so 'n bokser
te verloor nie!
Kosie se gesondheid is nie meer na wense nie, maar hy en sy
vriendelike eggenote, Gerrie, woon rustig en gelukkig op Waterval
Boven. Ons weet dat hulle baie aangename herinneringe het van
duisende vriende oor die land en dat hulle regtig nooit eensaam
sal wees nie . . .
Die Tradisionele Boeremusiekklub van Suid-Afrika het dit ook
goedgedink om hom 'n ere-lid te maak! As daar een mens is wat
dit dubbel en dwars verdien, dan is dit Koos! Geluk, OU maat en
mag seen en voorspoed jou en jou eggenote se pad vorentoe
vergemaklik!